Χάλκινο ποτήρι κωνικό

Χάλκινο ποτήρι κώνικο για νερό 250ml A 7,5 cm και 400ml Α 8,5 cm
+
-

12.0 Τιμή

Αγορά